Mau Biet thu Saigon Mystery Villas
Mau Biet thu Saigon Mystery Villas

MẪU THIẾT KẾ BIỆT THỰ NHÀ PHỐ SAIGON MYSTERY VILLAS

MẪU THIẾT KẾ BIỆT THỰ SAIGON MYSTERY VILLAS – MẪU 1

Chi tiết thiết kế biệt thự Saigon Mystery Villas mẫu 1

MÃ CĂN: BT1: 13->40 (28 căn), BT2: 9-12, 14-17, 18-23, 25-31 (20 căn)

DIỆN TÍCH ĐẤT: 280 m2

DTXD HẦM: 195,60 m2

DTXD TRỆT: 114,3 m2

DTXD LẦU 1: 128,38 m2

DTXD LẦU 2: 124,15 m2

DTXD LẦU 3: 97,69 m2

TỔNG DTXD: 659,58 m2

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG: 45,85%

Web thêm thông tin tại Website Hưng Thịnh: Batdongsanhungthinh.com.vn

Thiết kế biệt thự Saigon Mystery Villas mẫu 1
Thiết kế biệt thự Saigon Mystery Villas mẫu 1

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ SAIGON MYSTERY VILLAS – MẪU 1

Chi tiết thiết kế nhà phố Saigon Mystery Villas mẫu 1

DIỆN TÍCH ĐẤT: 126,00 m2

DTXD HẦM: 73,74 m2

DTXD TRỆT: 86,80 m2

DTXD LẦU 1: 93,90 m2

DTXD LẦU 2: 86,88 m2

DTXD LẦU 3: 35,26 m2

TỔNG DTXD: 376,58 m2

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG: 74,52%

Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 1
Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 1

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ SAIGON MYSTERY VILLAS – MẪU 2

Chi tiết thiết kế nhà phố Saigon Mystery Villas mẫu 2

DIỆN TÍCH ĐẤT: 162,00 m2

DTXD HẦM: 86,80 m2

DTXD TRỆT: 86,80 m2

DTXD LẦU 1: 93,90 m2

DTXD LẦU 2: 86,93 m2

DTXD LẦU 3: 44,10 m2

TỔNG DTXD: 398,53 m2

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG: 57,96%

Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 2
Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 2

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ SAIGON MYSTERY VILLAS – MẪU 3

Chi tiết thiết kế nhà phố Saigon Mystery Villas mẫu 3

DIỆN TÍCH ĐẤT: 154,00 m2

DTXD HẦM: 97,45 m2

DTXD TRỆT: 113,39 m2

DTXD LẦU 1: 115,00 m2

DTXD LẦU 2: 115,00 m2

DTXD LẦU 3: 113,41 m2

DTXD LẦU 4: 105,98 m2

DTXD ST: 56,51 m2

TỔNG DTXD: 716,74 m2

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG: 74,67%

Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 3
Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 3

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ SAIGON MYSTERY VILLAS – MẪU 4

Chi tiết thiết kế nhà phố Saigon Mystery Villas mẫu 4

DIỆN TÍCH ĐẤT: 154,00 m2

DTXD HẦM: 126,84 m2

DTXD TRỆT: 113,39 m2

DTXD LẦU 1: 115,00 m2

DTXD LẦU 2: 115,00 m2

DTXD LẦU 3: 113,41 m2

DTXD LẦU 3: 105,98 m2

DTXD ST: 56,51 m2

TỔNG DTXD: 746, 13 m2

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG: 74,67%

Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 4
Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 4

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ SAIGON MYSTERY VILLAS – MẪU 5

Chi tiết thiết kế nhà phố Saigon Mystery Villas mẫu 5

DIỆN TÍCH ĐẤT: 100,00 m2

DTXD HẦM: 65,00 m2

DTXD TRỆT: 74,00 m2

DTXD LẦU 1: 79,00 m2

DTXD LẦU 2: 79,00 m2

DTXD ST: 50,19 m2

TỔNG DTXD: 366,24 m2

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG: 80%

Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 5
Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 5

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ SAIGON MYSTERY VILLAS – MẪU 6

Chi tiết thiết kế nhà phố Saigon Mystery Villas mẫu 6

DIỆN TÍCH ĐẤT: 140,00 m2

DTXD HẦM: 108,23 m2

DTXD TRỆT: 74,00 m2

DTXD LẦU 1: 79,00 m2

DTXD LẦU 2: 79,00 m2

DTXD ST: 50,19 m2  

TỔNG DTXD: 390,42 m2

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG: 79,00%

Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 6
Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 6
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *