Mẫu biệt thự nhà phố Saigon Mystery Villas
Mẫu biệt thự nhà phố Saigon Mystery Villas

MẪU THIẾT KẾ BIỆT THỰ NHÀ PHỐ SAIGON MYSTERY VILLAS

MẪU THIẾT KẾ BIỆT THỰ SAIGON MYSTERY VILLAS – MẪU 1

Chi tiết thiết kế biệt thự Saigon Mystery Villas mẫu 1

MÃ CĂN: BT1: 13->40 (28 căn), BT2: 9-12, 14-17, 18-23, 25-31 (20 căn)

DIỆN TÍCH ĐẤT: 280 m2

DTXD HẦM: 195,60 m2

DTXD TRỆT: 114,3 m2

DTXD LẦU 1: 128,38 m2

DTXD LẦU 2: 124,15 m2

DTXD LẦU 3: 97,69 m2

TỔNG DTXD: 659,58 m2

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG: 45,85%

Web thêm thông tin tại Website Hưng Thịnh: Batdongsanhungthinh.com.vn

Thiết kế biệt thự Saigon Mystery Villas mẫu 1
Thiết kế biệt thự Saigon Mystery Villas mẫu 1

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ SAIGON MYSTERY VILLAS – MẪU 1

Chi tiết thiết kế nhà phố Saigon Mystery Villas mẫu 1

DIỆN TÍCH ĐẤT: 126,00 m2

DTXD HẦM: 73,74 m2

DTXD TRỆT: 86,80 m2

DTXD LẦU 1: 93,90 m2

DTXD LẦU 2: 86,88 m2

DTXD LẦU 3: 35,26 m2

TỔNG DTXD: 376,58 m2

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG: 74,52%

Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 1
Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 1

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ SAIGON MYSTERY VILLAS – MẪU 2

Chi tiết thiết kế nhà phố Saigon Mystery Villas mẫu 2

DIỆN TÍCH ĐẤT: 162,00 m2

DTXD HẦM: 86,80 m2

DTXD TRỆT: 86,80 m2

DTXD LẦU 1: 93,90 m2

DTXD LẦU 2: 86,93 m2

DTXD LẦU 3: 44,10 m2

TỔNG DTXD: 398,53 m2

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG: 57,96%

Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 2
Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 2

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ SAIGON MYSTERY VILLAS – MẪU 3

Chi tiết thiết kế nhà phố Saigon Mystery Villas mẫu 3

DIỆN TÍCH ĐẤT: 154,00 m2

DTXD HẦM: 97,45 m2

DTXD TRỆT: 113,39 m2

DTXD LẦU 1: 115,00 m2

DTXD LẦU 2: 115,00 m2

DTXD LẦU 3: 113,41 m2

DTXD LẦU 4: 105,98 m2

DTXD ST: 56,51 m2

TỔNG DTXD: 716,74 m2

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG: 74,67%

Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 3
Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 3

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ SAIGON MYSTERY VILLAS – MẪU 4

Chi tiết thiết kế nhà phố Saigon Mystery Villas mẫu 4

DIỆN TÍCH ĐẤT: 154,00 m2

DTXD HẦM: 126,84 m2

DTXD TRỆT: 113,39 m2

DTXD LẦU 1: 115,00 m2

DTXD LẦU 2: 115,00 m2

DTXD LẦU 3: 113,41 m2

DTXD LẦU 3: 105,98 m2

DTXD ST: 56,51 m2

TỔNG DTXD: 746, 13 m2

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG: 74,67%

Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 4
Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 4

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ SAIGON MYSTERY VILLAS – MẪU 5

Chi tiết thiết kế nhà phố Saigon Mystery Villas mẫu 5

DIỆN TÍCH ĐẤT: 100,00 m2

DTXD HẦM: 65,00 m2

DTXD TRỆT: 74,00 m2

DTXD LẦU 1: 79,00 m2

DTXD LẦU 2: 79,00 m2

DTXD ST: 50,19 m2

TỔNG DTXD: 366,24 m2

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG: 80%

Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 5
Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 5

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ SAIGON MYSTERY VILLAS – MẪU 6

Chi tiết thiết kế nhà phố Saigon Mystery Villas mẫu 6

DIỆN TÍCH ĐẤT: 140,00 m2

DTXD HẦM: 108,23 m2

DTXD TRỆT: 74,00 m2

DTXD LẦU 1: 79,00 m2

DTXD LẦU 2: 79,00 m2

DTXD ST: 50,19 m2  

TỔNG DTXD: 390,42 m2

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG: 79,00%

Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 6
Thiết kế nhà phố liền kế Saigon Mystery Villas mẫu 6
SAIGON GARDEN RIVERSIDE VILLAGE